بدین‌وسیله اعلام می‌دارد، پس از برگزاری سومین آزمون استخدام بخش خصوصی در 8 دسته شغلی به صورت اینترنتی در سراسر کشور، نتایج این آزمون از روز پنجشنبه، 10 بهمن ماه به صورت تدریجی اعلام می‌شود و در صفحه کاربری داوطلبان به نشانی inre.ir/login قابل مشاهده خواهد بود.

با توجه به تماس مکرر داوطلبان مبنی بر قطعی اینترنت به صورت سراسری و در راستای آن به تعویق افتادن آزمون دسته‌های شغلی «بازاریابی و فروش» و «فناوری اطلاعات»، اختلال ناخواسته در فرآیند برگزاری آزمون صورت گرفته و نتایج آزمون با تاخیری چند روزه نسبت به زمان از پیش تعیین شده، در 10 بهمن ماه اعلام می‌شود.

ورود به سایت