یک انجمن خصوصی برجسته و معتبر است که در سال ۱۸۹۶ تاسیس شده است و هدف آن از بین بردن خسارات، جراحات و مرگ ناشی از حریق و خطرات مرتبط با آن است. این سازمان کدهای عمومی، استاندارد، تحقیقات و آموزش را پایه ریزی می کند. انتشار بیش از ۳۰۰ کد و استاندارد از این انجمن تا کنون به منظور به حداقل رساندن خطر و اثرات آتش سوزی با ایجاد معیارهای ساخت و ساز، پردازش، طراحی، نصب و اجرا در سراسر جهان است. همچنین بیش از ۲۰۰ کمیته مشاوره آتش نشانی متشکل از بیش از ۶۰۰۰ نفر در سراسر دنیا همواره مشغول به روز رسانی و توسعه این کدها و استانداردهای آتش نشانی هستند.

کدهای NFPA کارهایی که باید انجام شود و استانداردها را مشخص می کنند که این کدها چگونه باید اجرا شود.

یکی از وظایف NFPA برچسب گذاری مواد شیمیایی خطرناک می باشد که به لوزی شناسایی خطر معروف است. برچسب در این روش به شکل یک لوزی است که به چهار لوزی دیگر تقسیم شده است.

بخشی از دامنه های NFPA شامل موارد زیر است:

 • بررسی پایدار و موقتی ساختمان ها، فرایندها، تجهیزات، سیستم ها، محل های مربوط به ایمنی آتش
 • بررسی آتش، انفجار، حوادث مواد شیمیایی خطرناک و حوادث اضطراری مرتبط دیگر
 • بازدید از طرح های ساختمانی، نقشه کشی ها و مشخصات سیستم های ایمنی، سیستم حفاظت از آتش، فراهم کننده ها، آب، فرایندها، مواد شیمیایی خطرناک و دیگر موضوعات ایمنی انسان و آتش
 • آموزش ایمنی انسان و آتش، کارمندان، بخش های مسئول و عموم مردم از دسته های آتش
 • شرایط و سکونت های موجود، طرح و ساختار ساختمان های جدید، تغییر و ترکیب ساختمان های موجود
 • طراحی، تغییر و اصلاح، ساختار و نگهداری و آزمایش تجهیزات و سیستم های حفاظت از اتش
 • دست یابی به نیازها و خواست های بخش های سازمان آتش نشانی
 • خطرات آتش های محیطی در گیاهان، زباله ها، خانه های مخروبه و …

کمیته های NFPA:

 • کمیته های بازرسی
 • کمیته های میدان خسارت
 • کمیته های اجرایی
 • کمیته های امور مالی
 • کمیته های سرمایه گذاری
 • کمیته های امور اداری
 • کمیته های برنامه انجمن
 • کمیته های عضویت
 • کمیته های کاندیدا
 • کمیته های حقوق بازنشستگی

 

 

برای مطالعه ادامه مطالب کلیک نمایید.