نرم افزار در حال طراحی آموزش یار تحت سیستم اندروید، دارای امکانات آموزشی فراوان مانند آموزش بورس،آموزش کامپیوتر و برخی از نرم افزارهای آموزشی تخصصی می باشد که پس از اتمام طراحی بر روی سایت ستاره طراحان قابل دریافت می باشد.

این نرم افزار دارای پنل عضو ویژه می باشد. هزینه عضویت به شرح زیر می باشد.

1- عضو ویژه 50000 تومان ( علاوه بر کلیه امکانات به بخش آموزش بورس نیز دسترسی دارد.)