بدین‌وسیله به اطلاع داوطلبان می‌رساند، با توجه به زمان‌بندی مراحل سومین آزمون استخدام بخش خصوصی در دفترچه راهنمای آزمون، مرحله اینترنتی (تخصصی) آزمون در۸ دسته شغلی، از روز یکشنبه ۲۶ آبان‌ماه آغاز می‌شود.

لازم به ذکر است «آزمون‌های اینترنتی سومین آزمون استخدام بخش خصوصی» هیچ‌گونه تداخل زمانی با «آزمون استخدامی دستگاه‌های اجرایی کل کشور» ندارد.

همچنین، برای موفقیت بیشتر و راحتی حال داوطلبانی که در چندین دسته شغلی شرکت کرده‌اند، آزمون اینترنتی دسته‌های شغلی تفکیک شده‌اند و هر دسته شغلی در روزی مجزا برگزار می‌شود. اولین آزمون تخصصی با دسته شغلی «بازاریابی و فروش» در روز یکشنبه ۲۶ آبان‌ماه برگزار می‌شود.
برای اطلاعات بیشتر به آدرس زسر مراجعه فرمایید.

سایت آزمون استخدامی کشور