در اثر حاضر یکی از پر درآمد ترین فعالیت های روز، کارساخت و ساز می باشد. در این چند بخش در مورد فوت و فن های ساختمان سازی با شما صحبت خواهیم کرد.
بخش اول
تخریب:
در حالت کلی تخریب ساختمان ها را می توان در 3 دسته کلی تقسیم بندی نمود:
1- تخریب دستی
2- تخریب مکانیکی
3- تخریب با چاشنی انفجاری
به دو روش تخریب دستی و تخریب مکانیکی روش های عمومی و به روش چاشنی انفجاری روش خاص در تخریب می گویند.

مزایا و معایب روش تخریب دستی:
سرعت کم،هزینه کم، ایمنی بالا

مزایا و معایت تخریب مکانیکی :
سرعت بالا،هزینه بالا، ایجاد ارتعاش بالا

در حالت کلی مراحل تخریب یک ساختمان را می توان به این شکل تقسیم بندی نمود:
1- اخذ مجوز از مراجع قانونی 2- قطع کلیه انشعابات با رعایت ایمنی و نکات اجرایی 3- بیمه کارگران 4- ساخت راهروهای اینمی برای عبور افراد( در صورتی که در مجاورت معابر عمومی باشد می بایست دالانهایی ایمن جهت تردد وسایل نقلیه و افراد پیاده ایجاد نمود) 5- پر کرده چاه ها( درصورت موجود بودن در سازه قدیمی)

تجهیز کارگاه:
ساخت ساختمان های موقت برای اجرای پروژه
ادامه مطلب….