در ادامه آموزش کاربردی اکس در این بخش به مطالب زیر اشاره می کینم

1- ساخت کوری
2- ساخت فرم گزارش

اگر بخواهی از داخل جداول ساخت شده اطلاعات مورد نیاز خود را استخراج کنیم نیاز به آن داریم که کوری خود را همانگونه که نیاز داریم بسازیم. پس از ساخت کوری می بایست فرم گزارشی تهیه کنیم تا اطلاعات مارا نمایش و قابل چاپ کند.
برای فراگیری این بخش به ویدئو اموزشی زیر مراجعه فرمائید.