امروزه یکی از نرم افزار های پرکاربرد در رشته عمران و نیز رشته هایی که با عملیات اجرایی سر و کار دارند،استفاده از نرم افزار ام اس پروژکت (MSP) می باشد. در این نرم افزار برای آنکه بتوانیم از تاریخ های شمسی استفاده کنیم نیاز به یکسری نرم افزار های تبدیل تاریخ و یا استفاده از کدهای ماکرو داریم. شما با دانلود کد های مربوطه و از طریق فیلم آموزشی که لینک آن در زیر قرار داده شده است، به راحتی می توانید این کار را با استفاده از کد ماکرو در نرم افزار ام اس پروژکت انجام دهید.

لینک فیلم آموزشی در آپارت :
مشاهده فیلم آموزشی