امروزه گاهی بدون دلیل خاصی اکانت کاربری اینستاگرام شما بلاک می شود و امکان استفاده از آن را ندارید. راه های گوناگونی برای خارج شدن از این حالت وجود دارد ولی یکی از روش ها تغییر پسورد ورودی به اکانت اینستاگرام می باشد.
برای این کار می توانید از طریق لینک زیر فیل آموزشی ما را تماشا فرمائید.
نکته بسیار مهم
هرگز با فیلترشکن روشن وارد اینستاگرام خود نشوید که این باعث بلاک شدن اکانت شما خواهد شد.
مشاهده فیلم آموزش خارج شدن از بلاک اینستاگرام